ICT dagbesteding & persoonlijke ontwikkeling

Over ons

Alétho biedt vraaggestuurde dagbesteding op het gebied van ICT in de regio Groningen en Drenthe. Omdat we het belangrijk vinden aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van de deelnemers bieden we een breed spectrum aan activiteiten binnen op maat gemaakte ontwikkeltrajecten.

De activiteiten kunnen variëren van eenvoudige werkhandelingen, zoals het testen van computerprogramma’s, tot aan het volgen van een opleiding tot computerprogrammeur of softwaretester, indien mogelijk, afgesloten met erkende diploma’s.
Tijdens de intakefase bepalen we samen met de deelnemers een traject over langere tijd waarin we proberen stapsgewijs nieuwe vaardigheden aan te leren.

We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van de deelnemers zo breed mogelijk is. We willen daarom naast de kernactiviteiten zoveel mogelijk andere, waaronder ontspannende, activiteiten ondernemen. We zijn er namelijk van overtuigd dat een positieve en ontspannen sfeer het welzijn en de ontwikkeling van de deelnemers ten goede komt.

Wij bieden een sterk gestructureerde dagindeling en proberen zo voorspelbaar mogelijk te zijn voor de deelnemers. Binnen deze veilige setting doen we een beroep op de sociale vaardigheden en proberen ook deze op een goede manier te ontwikkelen.

Begeleiding

De begeleiders hebben een opleiding op Hbo-niveau zowel op het terrein van ICT als psychologie. Daarnaast hebben we veel ervaring in het omgaan met mensen met psychiatrische of verstandelijke problematiek. Door de combinatie van onze technische en psychologische achtergronden kunnen we jou op beide terreinen verder helpen ontwikkelen.

  • Facebook
  • LinkedIn