ICT dagbesteding & persoonlijke ontwikkeling

Deelnemers

Pas je niet binnen het reguliere onderwijs of heb je afstand tot werk, dan kun bij ons terecht.

De grote diversiteit onder de deelnemers geeft een positieve wisselwerking. Wij werken met elkaar samen, ontspannen samen en leren van elkaar.

Enige aanleg voor het werken met computers is wel een vereiste.

student-computers

Trajecten bij Alétho zijn niet vrijblijvend. Omdat het bedoeld is als vervanging van school of werk verwachten we dat je je inzet voor je eigen ontwikkeling en een gemotiveerde houding hebt. Uiteraard respecteren we jouw tempo en de manier waarop jij wilt leren.

Je traject wordt gestructureerd in een weekprogramma, afgesproken en vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan.

Contra-indicaties


Voordat onze begeleiding kan starten, is het van belang dat je een geldige zorgindicatie hebt.

Er kunnen omstandigheden zijn of ontstaan waarbij Alétho onvoldoende kan aansluiten bij de hulpvraag. Dit is het onder andere het geval bij:

• geen of onvoldoende motivatie,
• ernstige psychiatrische actieve problematiek zoals: psychose en ernstige depressie,
• drugs- en middelengebruik,
• een onacceptabel risico waarbij de veiligheid van jezelf, je omgeving of de coach niet gegarandeerd kan worden. Hierbij valt de denken aan concrete suïcidale neigingen of agressief gedrag.

Tijdens de intake worden deze contra-indicaties besproken.
Als er sprake is van contra-indicaties kan worden doorverwezen naar andere organisaties.
Dit gebeurt altijd in overleg.

Begeleiding

We werken met begeleiders die opgeleid zijn op het gebied van ICT en met HBO geschoolde begeleiders op het gebied van zorg. Daarnaast hebben we veel ervaring in het omgaan met mensen met een uitgebreidere hulpvraag. Door de combinatie van onze technische en zorg achtergronden kunnen we jou op beide terreinen verder helpen ontwikkelen.

  • Facebook
  • LinkedIn