ICT dagbesteding & persoonlijke ontwikkeling

Deelnemers

De verschillende doelgroepen aan wie wij de dagbesteding kunnen bieden zijn:

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een psychische hulpvraag
  • Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum
  • Mensen met niet- aangeboren hersenletsel

De combinatie van mensen uit verschillende doelgroepen geeft bijna altijd een positieve wisselwerking. Zij kunnen met elkaar samenwerken en van elkaar leren.

Enige aanleg voor het werken met computers is wel een vereiste.

student-computers

Dagbesteding is niet vrijblijvend omdat het bedoeld is als vervanging van school en werk. Het wordt gestructureerd in een weekprogramma, afgesproken en vastgelegd in een persoonlijk zorg- en activiteitenplan.

Begeleiding

De begeleiders hebben een opleiding op Hbo-niveau zowel op het terrein van ICT als psychologie. Daarnaast hebben we veel ervaring in het omgaan met mensen met psychiatrische of verstandelijke problematiek. Door de combinatie van onze technische en psychologische achtergronden kunnen we jou op beide terreinen verder helpen ontwikkelen.

  • Facebook
  • LinkedIn